Download Xforce 2022 keygen and Product key Autodesk 2022
4/5 - (4 votes)

Product Key giống như cái khóa để cài đặt các phần mềm của Autodesk 2022 và được sử dụng để phân biệt các phần mềm với nhau. Ví dụ: Product Key AutoCAD 2022 yêu cầu mã kích hoạt là 001N1, nhưng cài đặt AutoCAD LT 2022 yêu cầu mã kích hoạt là 057N1. Hai phần mềm này đều nằm trong bộ phần mềm AutoCAD, nhưng mã kích hoạt khác nhau để phân biệt phần mềm này với phần mềm kia.

Lưu ý: Đảm bảo bạn sử dụng Product Key chính xác cho sản phẩm Autodesk 2022 và phiên bản bạn đang cài đặt. Nếu bạn nhập không chính xác sẽ dẫn đến lỗi khi kích hoạt phần mềm.

Product key for Autodesk 2022 products

Product NameProduct Key
Autodesk 3ds Max 2022128N1
Autodesk Advance Steel 2022959N1
Autodesk Alias AutoStudio 2022966N1
Autodesk Alias Concept 2022A63N1
Autodesk Alias Design 2022712N1
Autodesk Alias SpeedForm 2022A62N1
Autodesk Alias Surface 2022736N1
Autodesk AutoCAD 2022001N1
Autodesk AutoCAD Architecture 2022185N1
Autodesk AutoCAD Design Suite Premium 2022768N1
Autodesk AutoCAD Design Suite Standard 2022767N1
Autodesk AutoCAD Electrical 2022225N1
Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2022596N1
Autodesk AutoCAD LT 2022057N1
Autodesk AutoCAD LT with CALS Tools 2022545N1
Autodesk AutoCAD Map 3D 2022129N1
Autodesk AutoCAD Mechanical 2022206N1
Autodesk AutoCAD MEP 2022235N1
Autodesk AutoCAD Plant 3D 2022426N1
Autodesk AutoCAD Raster Design 2022340N1
Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2022834N1
Autodesk Building Design Suite Premium 2022765N1
Autodesk Building Design Suite Standard 2022784N1
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2022766N1
Autodesk Burn 2022C0YN1
Autodesk Civil 3D 2022237N1
Autodesk Fabrication CADmep 2022839N1
Autodesk Fabrication CAMduct 2022842N1
Autodesk Fabrication ESTmep 2022841N1
Autodesk Factory Design Suite Premium 2022757N1
Autodesk Factory Design Suite Standard 2022789N1
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2022760N1
Autodesk Factory Design Utilities 2022P03N1
Autodesk FeatureCAM Premium 2022A9FN1
Autodesk FeatureCAM Standard 2022A9GN1
Autodesk FeatureCAM Ultimate 2022A9EN1
Autodesk Flame 2022C0TN1
Autodesk Flame 2022 – EducationC14N1
Autodesk Flame Assist 2022C0VN1
Autodesk Flame Premium 2022C0XN1
Autodesk Flare 2022C0WN1
Autodesk HSM Premium 2022C12N1
Autodesk HSM Ultimate 2022C13N1
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2022786N1
Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2022787N1
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2022785N1
Autodesk InfraWorks 2022927N1
Autodesk Inventor 2022208N1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2022 – DeveloperA66N1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2022 – Distribution996N1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2022 – Server997N1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Series 2022805N1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Server 2022752N1
Autodesk Inventor HSM Premium 2022969N1
Autodesk Inventor HSM Ultimate 2022970N1
Autodesk Inventor LT 2022529N1
Autodesk Inventor OEM 2022798N1
Autodesk Inventor Nastran 2022987N1
Autodesk Inventor Professional 2022797N1
Autodesk Lustre 2022C0UN1
Autodesk Lustre Burn 2022C10N1
Autodesk Lustre ShotReactor 2022C11N1
Autodesk Manufacturing Automation Utility 2022A9YN1
Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility Premium 2022A9VN1
Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility Standard 2022A9XN1
Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2022A9TN1
Autodesk Maya 2022657N1
Autodesk Maya LT 2022923N1
Autodesk MEP Fabrication Suite 202200QN1
Autodesk Mudbox 2022
Autodesk Navisworks Manage 2022507N1
Autodesk Navisworks Simulate 2022506N1
Autodesk PartMaker 2022A9SN1
Autodesk Plant Design Suite Premium 2022763N1
Autodesk Plant Design Suite Standard 2022788N1
Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2022764N1
Autodesk Point Layout 2022925N1
Autodesk PowerInspect Premium 2022A9JN1
Autodesk PowerInspect Standard 2017A9KN1
Autodesk PowerInspect Standard 2018A9KN1
Autodesk PowerInspect Standard 2022A9KN1
Autodesk PowerInspect Ultimate 2022A9HN1
Autodesk PowerMill Modeling 2022A9UN1
Autodesk PowerMill Premium 2022A9AN1
Autodesk PowerMill Standard 2022A9QN1
Autodesk PowerMill Ultimate 2022A9PN1
Autodesk PowerShape Premium 2022A9MN1
Autodesk PowerShape Standard 2022A9NN1
Autodesk PowerShape Ultimate 2022A9LN1
Autodesk Product Design Suite Premium 2022782N1
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2022781N1
Autodesk ReCap Pro919N1
Autodesk Revit 2022829N1
Autodesk Revit LT 2022828N1
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2022547N1
Autodesk SketchBook Pro871N1
Autodesk TruComp 202200EN1
Autodesk TruFiber 202201WN1
Autodesk TruLaser 202200DN1
Autodesk TruNest 2022 – Nesting Engine00FN1
Autodesk TruNest Composites 202200BN1
Autodesk TruNest Contour 202200AN1
Autodesk TruNest Multi-Tool 202200CN1
Autodesk TruPlan 202201VN1
Autodesk Vault Office 2022555N1
Autodesk Vault Professional 2022569N1
Autodesk Vault Workgroup 2022559N1
Autodesk Vehicle Tracking 2022955N1
Autodesk VRED 2022884N1
Autodesk VRED Design 2022885N1
Autodesk VRED Presenter 2022888N1
Autodesk VRED Professional 2022886N1
Autodesk VRED Render Node – consumption-based license 2022A93N1
Autodesk VRED Render Node 2022890N1
Autodesk VRED Server 2022887N1
Autodesk Wiretap Gateway 2022C0ZN1
FeatureCAM Premium 2022P16N1
FeatureCAM Standard 2022P15N1
FeatureCAM Ultimate 2022P17N1
HSMWorks Premium 2022873N1
HSMWorks Ultimate 2022872N1
PowerInspect Premium 2022P13N1
PowerInspect Standard 2022P12N1
PowerInspect Ultimate 2022P14N1
PowerMill Premium 2022P07N1
PowerMill Standard 2022A9ZN1
PowerMill Ultimate 2022P08N1
PowerShape Premium 2022P10N1
PowerShape Standard 2022P09N1
PowerShape Ultimate 2022P11N1
T1 Enterprise Multi-flex 2022535N1
Download AutoCAD 2022 Free + Product Key for Autodesk 2022

Download X-force 2022 và Active Autodesk 2022

Password: kysuthietke.com

Lưu ý: Các phần mềm Autodesk 2022 sẽ có hai cách kích hoạt bản quyền:

+ Một là phần mềm Autodesk 2022 Pre-activated đã kích hoạt sẵn chỉ cần cài đặt và sử dụng thôi (ví dụ như: AutoCAD 2022, Electrical 2022, Mechanical 2022, Civil 3D 2022,…).

+ Hai là phần mềm Autodesk 2022 sử dụng Licensing mới để kích hoạt bản quyền (ví dụ như: Revit 2022, Inventor 2022,…)

Trình tự kích hoạt bản quyền phần mềm Autodesk 2022 sử dụng Licensing như sau:

(Làm mẫu cho một phần mềm Revit 2022, các phần mềm khác còn lại tương tự nhé)

+ Bước 1: Cài đặt Revit bằng cách chạy file Setup.exe . Sau khi quá trình cài đặt xong không khởi động phần mềm lên..

+ Bước 2: Chạy file nlm11.18.0.0_ipv4_ipv6_win64.msi bên trong thư mục Cr@ck để cài đặt Autodesk network license manager (v11.18.0).

 • Thư mục cài đặt mặt định là : C:\Autodesk\Network License Manager
 • Dừng các phiên bản như lmgrd, adskflex đang chạy trong máy tính của bạn
 • Thay thế adskflex.exe để bẻ khóa Network License Manager.

+ Bước 3: Dừng Autodesk Desktop Licensing Service bằng cách sử dụng services.msc. (Ấn Window + R và điển vào ô services.msc. Mở ứng dụng lên và tìm đến phần mềm muốn dừng)

 • Thay thế C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\11.0.0.4854\AdskLicensingService\AdskLicensingService.exe bằng file trong thư mục Cr@ck.
 • Thay thế C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\11.0.0.4854\AdskLicensingAgent\AdskLicensingAgent.exe bằng file trong thư mục Cr@ck.
 • Thay thế C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\11.0.0.4854\AdskLicensingAgent\adlmint.dll bằng file trong thư mục Cr@ck.
 • Mở lại Autodesk Desktop Licensing Service (use services.msc)

Để an toàn hơn, hãy khởi động lại máy hoặc hủy tất cả các phiên bản giấy phép adesk nếu bạn đã chạy một số ứng dụng Autodesk.

+ Bước 4: Chỉnh sửa file lic.dat và thay đổi HOSTNAME and MAC để phù hợp với cấu hình máy của bạn.

 • Bạn có thể sử dụng LMTOOLS Utility và đi đến System Settings, HOSTNAMEMAC của bạn sẽ liệt kê ra.
 • Bạn cũng có thể thay đổi cổng của nhà cung cấp và tất nhiên là thêm các giấy phép trước đó của bạn.
 • Lưu lic.dat nơi bạn muốn (Đề nghị nên lưu trong thư mục “C:\Autodesk\Network License Manager”).

+ Bước 5: Tạo một Service. Mở LMTOOLS Utility (lmtools.exe GUI) trong thư mục “C:\Autodesk\Network License Manager“.

 • Trong Tab ‘config services‘, thêm một Service với tên “Autodesk“.
  + Chọn đường dẫn path to lmgrd: C:\Autodesk\Network License Manager\lmgrd.exe.
  + Chọn đường dẫn path to license file: X:\path\where\you\saved\lic.dat. (nơi bạn lưu file lic.dat ở bước trên)
  + Giữ mặc định cho đường dẫn debug logs (optional).
  + Tick ‘start server at power up‘ và ‘use services‘.
  + Click Save.
 • Trong Tab ‘service/license file‘ chọn ‘configuration using services‘ và tick ‘ignore license file path env var“.
 • Trong Tab ‘start/stop/read‘ click ‘start server‘. Báo Success xong click ‘Reread license file
 • Trong Tab ‘server status‘ click ‘perform status enquiry
  Kiểm tra bên dưới thông báo có ‘adskflex: UP v11.18.0’ và features are activated : Users of 87545ACD_2022_0F: (Total of 100 licenses issued; Total of 0 licenses in use) ,… là thành công.
 • Trong Tab ‘server diags‘ kiểm tra all featured can be checked out
 • Kiểm tra logs cũng như win ‘config services’ nếu bạn định cấu hình nó.

+ Bước 6: Khởi động chương trình Autodesk lên. Trong bài viết này là khởi động Revit 2022.

 • Đầu tiên bạn hãy chọn “Use a network license“.
 • Chọn “Single license server“.
 • Sử dụng 127.0.0.1, localhost hoặc nơi mà the flexlm daemon được cài đặt (syntax could be port@server).

Đọc thêm file hướng dẫn trong thư mục Cr@ck để biết thêm cách cài đặt và kích hoạt Revit 2022.

Video Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt Autodesk 2022


Hi vọng đã giúp bạn Download Autodesk 2022 và cài đặt phần mềm thành công.

Theo dõi Fanpage Kỹ Sư Thiết Kế và Channel Youtube để cập nhật thêm nhiều phần mềm mới nữa nhé.

Ủng hộ mình tại đây để duy trì Website. Cảm ơn bạn rất nhiều!

4.5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Summer
Summer
3 years ago

Cày xong nó lại thành thế này. Ad chỉ mình với

Capture.PNG